Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS TTNC Bò và đồng cỏ Ba Vì

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội