I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

          -  Căn cứ các văn bản hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của các cấp quản lý

           -   Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Trường THCS TTNC Bò và Đồng cỏ.

          -  Căn cứ vào chất lượng cuối năm học 2018-2019 và tình hình thực tế chất lượng học sinh của tổ.

     -   Căn cứ kế hoạch về công tác dạy bổ trợ cho học sinh yếu kém năm học 2019 – 2020 của Trường THCS TTNC Bò và Đồng cỏ.

     -  Căn cứ phân công chuyên môn của nhà trường cho năm học 2019 – 2020.

Tổ KHTN lập kế hoạch dạy bổ trợ và phụ đạo cho sinh yếu - kém  trong năm học 2019 – 2020 của Tổ như sau: