- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của PGD&ĐT Ba Vì.

- Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Trường THCS  TTNC Bò và Đồng cỏ;

 Căn cứ vào kết quả chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2018 - 2019 và những năm trước.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ Khoa học tự nhiên.

- Tổ KHTN xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 như sau: