- Căn cứ các công văn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của PGD Huyện Ba Vì .

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo về công tác bồi dưỡng  học sinh giỏi trong các trường THCS của cấp trên.

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Trường THCS . TTNC Bò và Đồng cỏ .

- Căn cứ kế hoạch chỉ đạo về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THCS . TTNC Bò và Đồng cỏ năm học 2019 – 2020.

- Căn cứ vào chất lượng cuối năm học 2018-2019 và tình hình thực tế chất lượng học sinh của tổ.

Tổ KHTN lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019 – 2020  như sau: