Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 176
Tháng 12 : 176
Năm 2023 : 67.505
Văn bản liên quan

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 19/2019/TT-BGDĐT NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới