Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 162
Tháng 12 : 162
Năm 2023 : 67.491
 23/11/23  Giáo dục Mầm non  1604
Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
 10/11/23  Tin tức  24
Công văn Số 1501: /GDĐT V/v hướng dẫn khung tiêu chí chấm điểm thi đua các các trường học năm học 2023-2024
 09/11/23  Tin tức  302
Kế hoạch thi kỹ năng Công nghệ thông tin trong ngày hội CNTT và STEM lần thứ VI ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024
 07/11/23  Giới thiệu  1904
Thực hiện Công văn số: 3586/SGDĐT-VP ngày 02/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong  ngành GDĐT năm 2023; Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện về Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa ...
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới