BÁO CÁO SƠ KẾT TỔ CHUYÊN MÔN -TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

RÀ SOÁT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học: 2019 - 2020

(Thời điểm: Cuối học kì I)

 

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trường THCS TTNC Bò và Đồng cỏ năm học 2019 -2020;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tổ KHTN năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế của tổ KHTN tại thời điểm cuối học kì 1;

Tổ chuyên môn tự rà soát việc thực hiện nhiệm vụ như sau: